De Arbeidsmarkt 2015

De Arbeidsmarkt 2015

In de uitzendbranche gaat het momenteel weer beter. In 2014 was er een groei van 7% en die groei zet zich door in 2015. De arbeidsmarkt verandert en de flexbranche moet daarin mee. Deze veranderingen vragen om een goede balans tussen zekerheid en flexibiliteit. Dit is een van de belangrijkste punten in het jaarverslag van de ABU.

De economie groeit en de vraag naar flexibiliteit binnen bedrijven neemt ook toe, waardoor er veel kansen liggen voor uitzendondernemingen.

 

Kansen

Flexibiliteit biedt kansen voor iedereen. Door een intensievere samenwerking tussen UWV, gemeenten, uitzendorganisaties en werkzoekenden ontstaan er nieuw kansen. Hierdoor vinden jaarlijks duizenden uitkeringsgerechtigden een nieuw baan. 12MOVE-IT wil hier in 2015 een steentje aan bijdragen.

 

Balans flexibiliteit en zekerheid

Al deze veranderingen vragen om een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid. De CAO voor uitzendkrachten die de ABU afsloot in 2014 zorgt daar voor.

 

De ABU

De ABU heeft aan haar jaarverslag een toegankelijke en eigentijdse vorm gegeven. Bezoekers van de website www.flexbranche2015.nl kunnen snel de hoogtepunten van 2014 bekijken en al een (vooruit)blik werpen op 2015.